Frans van der Lugt sj (1938-2014)

Frans (Franciscus Joseph Wilhelmus) van der Lugt is in Den Haag op 10 april 1938 geboren. Van 1951 tot 1953 was hij leerling op het Aloysiuscollege in Den Haag, maar rond zijn middelbare schooltijd af in Amsterdam op het Ignatiuscollege doordat de familie Van der Lugt naar de hoofdstad verhuisd. Op 7 september 1959 trad Frans in bij de jezuïeten in Grave om vervolgens filosofie te studeren in Nijmegen. Na zijn studie vertrok hij in 1964 naar Libanon om een studie Arabisch in Bikfaya te volgen en deze later in Homs in Syrië af te ronden. Frans vond zichzelf nog niet wijs genoeg dus er volgde een studie theologie en psychologie in Lyon, Frankrijk. Op 29 mei 1971 werd hij tot priester gewijd door bisschop Ted Zwartkruis van Haarlem in de Lucaskerk in Amsterdam-Osdorp. In 1976 werd hij groepsleider op internaat Katwijk de Breul in Zeist om zijn studie psychotherapie af te ronden. Al zijn studies en eindscripties waren gericht op ‘jongeren’ aangezien hij deze leeftijdsgroep mensen graag wilde begeleiden naar een zelfstandige toekomst. In 1982 liet Frans zich overschrijven van de Nederlandse provincie naar het Nabije Oosten. Van 1987 tot 1993 was Frans overste van de residentie Saint Paul in Damascus, studentenpastor aan de universiteit, aalmoezenier van de Gemeenschappen van Christelijk Leven (GCL) en coördinator van het retraitewerk. Op 1 oktober keert Frans terug naar de residentie Saint François Regis in Homs om deze werkzaamheden voort te zetten. Daarnaast gaf hij in Homs onderwijs en verleende onderdak aan geestelijk zwakkeren. 

Al Ard

In 1996 richtte hij het project Al Ard (‘Het landgoed’) op in Al-Qusayr, 35 kilometer buiten Homs. Al Ard bestond uit een stuk land van vijftig hectare waar hij groente verbouwde, een wijngaard had met een productie van 50.000 flessen per jaar en er was een olijvengaard om olijfolie te maken. Later kwamen er ook sportvelden, een opvangcentrum voor mensen met een beperking en een hostel voor toeristen bij. Samen met veertig mensen met een mentale beperking hield Frans het project Al Ard draaiende. In het weekend was er een vast programma van yoga, meditatie, gespreksgroepen en wandelingen, met name gericht op jongeren. Iedereen was welkom ongeacht handicap, seksuele voorkeur, etnische achtergrond en/of geloofsovertuiging. 

Terugkeer naar Homs

In 2011 keert Frans van der Lugt terug naar Homs. Door de inmiddels uitgebroken oorlog was het te gevaarlijk geworden in Al Ard. Als Homs dreigt te worden belegerd blijft Van der Lugt, ondanks herhaalde verzoeken om te vertrekken. In januari 2014 vraagt hij met een videoboodschap op YouTube hulp voor de bevolking van de inmiddels belegerde stad. Frans wilde perse bij zijn mensen blijven om hen een luisterend oor en hulp te bieden.

 

‘Ik ben een Syriër geworden. Ik heb heel veel van Syrië ontvangen, en ik wil nu ook mee lijden met de mensen die het heel moeilijk hebben. Ik wil graag voor hen, zo mogelijk, een bron van troost zijn. Ik ben de herder van mijn schapen. Je vraagt iemand die thuis is toch niet waarom hij blijft?’, aldus Frans van der Lugt

Op 7 april 2014 wordt hij in Homs in de residentie van de jezuïeten vermoord en de volgende dag in de tuin begraven. Tot op heden is niet duidelijk wie hem vermoord heeft.  

Ter nagedachtenis aan Frans en om zijn visie voort te zetten is er een Frans van der Lugt Centre opgericht in Libanon voor Syrische vluchtelingen. Een school die met onze hulp ook in Homs wordt gebouwd.