Comité van aanbeveling

"Pater van der Lugt heeft geweldig werk gedaan in Homs, zowel voor christenen als moslims. De Walk for Homs wil mensen in deze geteisterde stad een hart onder de riem steken."

Gerard de Korte
Bisschop van het bisdom 's Hertogenbosch

"Het leven van pater Frans van der Lugt s.j. was gewijd aan het bij elkaar brengen van mensen, verbondenheid stichten en er zijn voor de zwaksten in de samen­le­ving. Waar haat groeide werden geloof en liefde in hem juist sterker. Daarom draag ik Walk of Homs een warm hart toe." 

Johannes W.M. Hendriks
Bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam

Door de ondersteuning van Walk for Homs kunnen de jezuïeten in Syrië het werk van Pater Frans voortzetten in de stad Homs. De Jesuit Refugee Service biedt onderwijs aan kinderen van alle bevolkingsgroepen.  

Jan Stuyt sj
Pater jezuïet in Amsterdam

"Laten we voortgaan (Ila l-aman), niet stoppen!" was het levensmotto van pater Frans. Opdat zijn werk voortgezet wordt! Daarom steun ik Walk for Homs!

Geert van Dartel
Voorzitter Raad van Kerken in Nederland

"Toen ik jaren geleden een documentaire zag over priester Frans van der Lugt was ik geraakt door zijn toewijding, opoffering en compassie. Wat een geweldige man! Hij is een inspiratie om ons in te zetten voor slachtoffers in Syrië. Ik vind Walk for Homs dan ook een geweldig initiatief!"

René Vlug
Director Fundraising & Communication ZOA