Ter nagedachtenis

06 April 2021 10:55

In het gebedenboek 'Van Maria Lichtmis tot Pinksteren' is ook de laatste boodschap van pater Frans van der Lugt sj. opgenomen, geschreven op 6 april 2014, de dag voordat hij in zijn klooster in Homs werd vermoord. Deze tekst gaat over de ontberingen die de mensen in Homs in die oorlogsdagen moesten doorstaan. Het is een schreeuw tot God om hulp. "De situatie wordt steeds slechter en we kunnen niets doen", staat er. 

Toch is het geen tekst waaruit hopeloosheid spreekt. Nee, ook nu gelooft p. Frans in de goedheid van mensen die elkaar helpen te overleven. Ook als het kwaad oprukt, moet ons dat niet blind maken voor de goedheid. Vanuit die houding bereidt hij zich voor op Pasen: "het feest van de overgang van dood naar leven.. Licht schijnt vanuit de donkere grot en zij die deze vlek van duisternis beschouwen, zien een groot licht. .. We wensen deze verrijzenis voor Syrië...Il l-amam: laten we voortgaan". 

Een dag na deze Paasboodschap werd p. Frans of brute wijze vermoord, morgen 7 jaar geleden. 

Gisteren werd de Walk for Homs in de publiciteit gebracht. Het persbericht werd door diverse media meteen opgepikt en doorgegeven. Ook de Raad van Kerken en de Katholieke Vereniging voor Oecumene steunen deze Walk for Homs ter nagedachtenis van p. Frans en zijn levenswerk in Syrië. Het kwaad van tien jaar oorlog en verwoesting mag niet het laatste woord hebben. 

Wat ik hoop is dat de paasboodschap en de levenshouding van p. Frans ook mensen in ons land  stimuleert om het goede te bevorderen in de eigen omgeving en ook dat velen de Walk for Homs financieel gaan steunen omwille van de hoop voor Syrië